Results: 25 Showing: 1-20

Filters:

   Sort:

 • Dpromo1

  The Dojo Scene 3D Model

  .lwo, .lw, .lws

  Bush / Shrub

 • 1

  Cactus 3D Model

  .max, .ma, .mb, .obj

  Bush / Shrub

 • Aucuba1

  Japanese laurel (Aucub...

  .3ds, .fbx, .max, .obj, .3ds, .fbx, .max, .obj

  Bush / Shrub

 • Flores1

  Flower Base 3D Model

  .3ds, .fbx, .max, .ma, .mb, .obj

  Bush / Shrub

 • Lp_bamboo_thumb01

  Bamboo Plant in Pot - ...

  .blend, .dae, .fbx, .max, .lwo, .lw, .lws, .ma, .mb, .obj, .cob

  Bush / Shrub

 • Siepe_01off

  Hedge 3D Model

  .max, .max

  Bush / Shrub

 • Corn

  Cartoon Corn 3D Model

  .ma, .mb

  Bush / Shrub

 • 00

  Bamboo 3D Model

  .tex, .jpg, .bmp, .etc, .tex, .jpg, .bmp, .etc, .ma, .mb, .max, .obj, .tex, .jpg, .bmp, .etc

  Small Plant

 • Shrub_collection_03_main

  shrub collection 03 3D...

  .3ds, .dxf, .obj, .rib, .slc, .sl, .slo, .tex, .jpg, .bmp, .etc, .wrl, .lwo, .lw, .lws

  Bush / Shrub

 • Shrub_collection_02_main

  shrub collection 02 3D...

  .3ds, .dxf, .lwo, .lw, .lws, .obj, .rib, .slc, .sl, .slo, .tex, .jpg, .bmp, .etc, .wrz

  Bush / Shrub

 • Shrub_018

  shrub 018 3D Model

  .3ds, .dxf, .lwo, .lw, .lws, .rib, .slc, .sl, .slo, .wrl, .obj, .tex, .jpg, .bmp, .etc

  Bush / Shrub

 • Shrub_017_main

  shrub 017 3D Model

  .3ds, .dxf, .lwo, .lw, .lws, .obj, .rib, .slc, .sl, .slo, .tex, .jpg, .bmp, .etc, .wrl

  Bush / Shrub

 • Shrub_016

  shrub 016 3D Model

  .3ds, .dxf, .lwo, .lw, .lws, .rib, .slc, .sl, .slo, .wrl, .obj, .tex, .jpg, .bmp, .etc

  Bush / Shrub

 • Shrub_013_main

  shrub 013 3D Model

  .max, .dxf, .lwo, .lw, .lws, .rib, .slc, .sl, .slo, .wrl, .obj, .tex, .jpg, .bmp, .etc

  Bush / Shrub

 • _collection_6_copy

  SHRUBS COLLECTION 01 3...

  .wrl, .3ds, .dxf, .lwo, .lw, .lws, .obj, .rib, .slc, .sl, .slo

  Bush / Shrub

 • Shrub_10_main_2_

  shrub 010 3D Model

  .3ds, .dxf, .rib, .slc, .sl, .slo, .wrl, .lwo, .lw, .lws, .obj, .tex, .jpg, .bmp, .etc

  Bush / Shrub

 • Shrub_009_main

  shrub 009 3D Model

  .3ds, .dxf, .lwo, .lw, .lws, .rib, .slc, .sl, .slo, .wrl, .obj, .tex, .jpg, .bmp, .etc

  Bush / Shrub

 • Shrub_008_main

  shrub 008 3D Model

  .3ds, .dxf, .lwo, .lw, .lws, .rib, .slc, .sl, .slo, .wrl, .obj, .tex, .jpg, .bmp, .etc

  Bush / Shrub

 • Shrub_007_main

  shrub 007 3D Model

  .3ds, .dxf, .lwo, .lw, .lws, .rib, .slc, .sl, .slo, .wrl, .obj, .tex, .jpg, .bmp, .etc

  Bush / Shrub

 • Shrub_005_main

  shrub 005 3D Model

  .3ds, .dxf, .lwo, .lw, .lws, .rib, .slc, .sl, .slo, .wrl, .obj, .tex, .jpg, .bmp, .etc

  Bush / Shrub